Výberový proces zahŕňa 4 sekvenčné pohovory a domácu úlohu. Celý proces trvá zvyčajne 2-3 týždne. V priebehu tohto procesu vedúci tímu SWA posudzuje vhodnosť kandidáta na letný program. Hlavné podmienky na to, aby ste boli úspešným kandidátom na program SWA, sú nezávislosť, pracovitosť, byť učenlivý, motivovaný a mať víziu.

top