Odborná príprava SWA zahŕňa 3 piliere: prípravu na Slovensku, 5-dňový intenzívny kurz v Nashville, USA a týždenné stretnutia počas leta. Na Slovensku sa oboznamujeme s teóriou a produktmi predaja, spoznávame americký školský systém a stanovujeme si ciele na leto. Tiež sa oboznámime s ostatnými členmi letnej organizácie a vedúcimi tímu.
V Nashville tréningový program zahŕňa teoretickú časť (teória predaja, sebarozvoj, obchodné techniky) a množstvo praktických školení vrátane opakovania rôznych predajných situácií.

Počas leta sa študenti tej istej organizácie stretnú v nedeľu a zdieľajú svoje skúsenosti. Noví účastníci programu majú šancu požiadať vedúcich tímov o radu a diskutovať o pracovných otázkach. Vedúci tímu pomáhajú hodnotiť výsledky práce a poradiť podľa úrovne študenta.

Okrem toho každé ráno pracovného dňa majú študenti možnosť požiadať o radu vedúcich tímov.

top