Mnoho vedúcich predstaviteľov multimilionárskych spoločností a členov senátu USA sa zúčastnilo letného programu SWA. Zo Slovenska ako aj z ostatných krajín sa počas svojho univerzitného obdobia zúčastňovalo na letnom programe SWA veľa právnikov, lekárov, učiteľov, podnikateľov, účtovníkov, bankárov. Celkovo sa počas letného programu SWA zúčastnilo viac ako 500 študentov z Litvy. Sú združené klubom absolventov SWA. Hlavné princípy, ktoré klub presadzuje: robiť svoje najlepšie, byť optimistický a vždy dokončiť to, čo začnete.

Študenti, ktorí sa zúčastnili programu, môžu potvrdiť, že je to najužitočnejšie, no napriek tomu najťažšie zamestnanie v ich živote až do tejto chvíle.

top