SWA je americkou spoločnosťou s priamym predajom, ktorá už od roku 1868 ponúka študentom možnosť získať dôkladné podnikateľské i predajné školenie elitných trénerov. Študenti trávia leto v Amerike, predávajú vzdelávacie knihy a on-line produkty, ktorým si zarábajú na štúdium.

Študenti zo Slovenska sa zúčastňujú tohto programu od roku 2005 a spoločnosť sa nazýva Southwestern Advantage Slovensko. Počas týchto rokov sa viac ako niekoľko stoviek študentov zúčastnilo letného programu SWA z rôznych univerzít na Slovensku.

Poslaním SWA je byť najlepšou spoločnosťou na svete, ktorá pomáha mladým ľuďom rozvíjať ich charakter a zručnosti, ktoré potrebujú na dosiahnutie svojich cieľov v živote.

top