Aké sú výhody SWA?

Hoci SWA poskytuje vynikajúcu príležitosť na zárobok, väčšina účastníkov tvrdí, že peniaze neboli hlavným dôvodom ich účasti. Účastníci si najviac ocenili skúsenosť, schopnosť prispôsobiť sa rôznym prostrediam, schopnosťť prijímať nie, riadiť vlastné podnikanie a seba-motiváciu.

Sebarozvoj

Žiť nezávisle a ďaleko od rodiny viac ako 3 mesiace je pre mladých ľudí veľkou výzvou. Práve to je dôvodom, že po úspešnom ukončení leta je pocit úspechu na konci ešte väčší! Pre mnohých študentov je SWA jednou z prvých príležitostí, ako sa nezávisle postaviť ku výzvam. Účasť v programe SWA dáva študentom nezávislosť, sebavedomie a rozhodovacie schopnosti.

Kontakty z celého sveta

Práca v zahraničí pomáha rozšíriť obzor a komunikácia s tisíckami ľudí znamená reálnu kultúrnu skúsenosť a veľa nových kontaktov. SWA ponúka rôzne ocenenia – výlety, ktoré môžu získať úspešní predajcovia a vedúci tímov.

Podnikateľské skúsenosti a mentorstvo

Jedným z hlavných základov úspechu slovenských študentov sú dôkladné školenia na svetovej úrovni. Týždňové školenia začínajú v januári a trvajú až do konca mája. V Nashville, TN sa na začiatku júna usporadúva intenzívny 5-dňový kurz, ktorý sa týka teórie osobných predajov a základov riadenia vlastného podnikania. Po intenzívnej príprave majú študenti možnosť uplatniť svoje poznatky v praxi a získať spätnú väzbu od svojich lídrov. Okrem toho sa počas leta konajú týždenné školenia. SWA školenia sú veľmi praktické a pre účastníkov bezplatné.

Odvaha a komunikačné zručnosti

Plynulá angličtina je veľkou výhodou na trhu práce. Pri predaji kníh a online služieb počas leta komunikujú študenti s tisíckami rôznych ľudí a žijú s miestnymi hostiteľskými rodinami. Zatiaľ čo žijú a komunikujú v anglicky hovoriacom prostredí, študenti získajú sebadôveru a rozvíjajú svoje vyjadrovacie schopnosti, ktoré nie je možné získať v škole.

Finančná príležitosť

Príjem, ktorý si študent zarobí vo veľkom závisí od úsilia, ktoré sa do práce vkladá. Príjem závisí od osobného predaja a od samotnej osoby. Čím viac zákazníkov, tým lepší zárobok. Čím viac študentskej práce, tým viac zákazníkov. Študenti získajú 40% obchodu a neexistujú žiadne obmedzenia pre výšku zisku, ktorý môžu dosiahnuť. Študenti pracujúci prvý rok so SWA si zvyčajne zarobia niekoľko tisíc až dvadsať tisíc dolárov za leto.

Noví priatelia a nové známosti

SWA spája študentov z rôznych odborov, ktoré umožňujú vytvárať zaujímavé a prospešné kontakty mimo Vašej univerzity alebo odboru (aj študentov z iných krajín).

top