Priatelia

Kontakty z celého sveta

Dobrodružstvo

Sebarozvoj

Pre mnohých študentov je SWA jednou z prvých príležitostí, ako sa nezávisle postaviť k novým výzvam. Účasť v programe SWA dáva študentom nezávislosť, sebavedomie a rozhodovacie schopnosti.

Kontakty z celého sveta

Pracovanie v zahraničí rozširuje obzory, komunikácia s tisíckami ľudí ponúka reálny kultúrny zážitok a možnosť získať rôzne kontakty.

Finančná príležitosť

Príjem, ktorý si študent zarobí vo veľkom závisí od úsilia, ktoré sa do práce vkladá. Príjem závisí od osobného predaja a od samotnej osoby. Čím viac zákazníkov, tým lepší zárobok.

Noví priatelia a nové známosti

SWA spája študentov z rôznych odborov, ktoré umožňujú vytvárať zaujímavé a prospešné kontakty mimo Vašej univerzity alebo odboru (aj študentov z iných krajín).

Výberový proces pre letný program SWA sa začal.

Letný program Southwestern je otvorený pre všetkých študentov s akreditovaným študijným programom. Neexistujú žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o študijný odbor. Najdôležitejšie je, aby študent bol nezávislý, pracovitý a spoľahlivý.

Uchádzači

O nás

SWA je americkou spoločnosťou s priamym predajom, ktorá už od roku 1868 ponúka študentom možnosť získať dôkladné podnikateľské i predajné školenie elitných trénerov. Študenti trávia leto v Amerike, predávajú vzdelávacie knihy a on-line produkty, ktorým si zarábajú na štúdium.

Študenti zo Slovenska sa zúčastňujú tohto programu od roku 2005 a spoločnosť sa nazýva Southwestern Advantage Slovensko. Počas týchto rokov sa viac ako niekoľko stoviek študentov zúčastnilo letného programu SWA z rôznych univerzít na Slovensku.

SWA absolventov spájajú princípy, ktoré sa naučili vďaka tohto programu: vždy robiť svoje najlepšie, byť optimistický, dokončiť vždy to, čo sme začali.

top